Chị mập ngoại tình với thanh niên ngoại quốc

Vân là người thanh niên đó. Không hiểu sao anh ấy lại có thể làm tình được với nhiều chị như vậy ?