Posted in NHẬT KÝ VIỆT NAM

Bị máy bay chăn chuối ngày mưa

Lưu ý: Nếu xem ảnh chậm hãy bấm vào 1 trong các QC bên dưới trang web sẽ tải nhanh hơn gấp 30-40 lần