Posted in NHẬT KÝ VIỆT NAM

Bộ ảnh ngẫu hứng đường phố Hà Nội

Lưu ý: Nếu xem ảnh chậm hãy bấm vào 1 trong các QC bên dưới trang web sẽ tải nhanh hơn gấp 30-40 lần