Trở về tuổi thơ

Lưu ý: Nếu xem ảnh chậm hãy bấm vào 1 trong các QC bên dưới trang web sẽ tải nhanh hơn gấp 30-40 lần

Cuối tuần được ck đưa đi chơi để tìm lại tuổi thơ bằng các trò chơi cầu tuột, cởi truồng chạy lông nhông… hihi cảm giác thật là tuyệt !!!

Trở về tuổi thơ
Trở về tuổi thơ
Trở về tuổi thơ
Trở về tuổi thơ
Trở về tuổi thơ
Trở về tuổi thơ
Trở về tuổi thơ
Trở về tuổi thơ
Trở về tuổi thơ

Lưu ý: Nếu xem ảnh chậm hãy bấm vào 1 trong các QC bên dưới trang web sẽ tải nhanh hơn gấp 30-40 lần